Gliwice Ważne

8 bloków powstało na cmentarzu. 240 miejsc

Dobiegła końca budowa kolumbarium na nowej części cmentarza Lipowego przy ul. Poniatowskiego w Gliwicach.

Powstało 8 bloków, z których każdy liczy 30 nisz. Do użytku oddano łącznie 240 miejsc do pochówku.

„Nawierzchnia wykonana z kostki brukowej betonowej oraz płyt betonowych. Zamieszczono elementy małej architektury, a mowa o ławkach parkowych. Inwestycja była zadaniem własnym Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych” – informuje MZUK.