Gliwice Kryminałki Ważne

Beton lał się na ulice. Kierowca ukarany mandatem

Kierowca przewożący zaprawę betonową nie zorientował się, że zostawia za sobą ślad.

„Gdyby nie miejski monitoring trudno byłoby wykryć sprawę, który został już wezwany do złożenia wyjaśnień i przyznał się do popełnionego wykroczenia, czyli zanieczyszczenia drogi i tym samym zostały wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem” – informuje straż miejska.

Mówi o tym wykroczeniu art. 91 Kodeksu Wykroczeń: Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

„Mamy świadomość, iż w wielu miejscach Gliwic trwają wzmożone prace budowlane, nie zwalnia to jednak inwestorów ze sprzątania nawiezionych zanieczyszczeń na kołach samochodów ciężarowych” – informuje SM.