Gliwice Ważne

Czekają nas podwyżki za wywóz śmieci

Kolejne podwyżki dla mieszkańców Gliwic są nieuniknione. Miasto ogłosiło właśnie przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta Gliwice. Oznacza to, że wkrótce zapłacimy więcej za wywóz śmieci. Mało prawdopodobne jest, by ceny były niższe niż do tej pory.

Obecnie za wywóz odpadów odpowiada firma Remondis. W poprzednim przetargu Remondis zaproponował, że obsłuży miasto Gliwice za 83 896 722,00 zł. Umowa obowiązuje od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2022 r. Rocznie Gliwice płacą więc Remondisowi prawie 42 miliony złotych.

Nie należy się spodziewać, że teraz będzie taniej. Podrożało paliwo, rosną inne koszty więc zapewne będą podwyżki za wywóz odpadów. Mieszkańcy na pewno zapłacą więcej.

Odbiór odpadów komunalnych w ramach zawartej umowy będzie odbywał się na terenie miasta Gliwice tylko z terenów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i będzie dotyczył każdej ilości następujących rodzajów odpadów
komunalnych:
a. odpady pozostałe po segregacji (zmieszane),
b. tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,
c. papier,
d. szkło,
e. bioodpady
f. odpady wielkogabarytowe

Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zebranych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.

Termin składania ofert w przetargu mija 13 kwietnia.