Gliwice Inwestycje Ważne

Gliwice doczekają się nowego żłobka?

Wiele wskazuje na to, że w Gliwicach powstanie obiekt, który pomieści blisko 370 dzieci. W budynku znajdą się żłobek i przedszkole. Koszt wykonania planowanej placówki określany jest obecnie na poziomie około 30 mln zł.

Menedżerem projektu dla planowanej inwestycji jest miejska spółka ZBM II TBS. Będzie odpowiedzialna za prawidłowe wykonanie całego zadania i pozyskanie z Banku Gospodarstwa Krajowego dodatkowych funduszy dla części przedszkolnej obiektu. Kwota możliwa do uzyskania w BGK to 5,1 mln zł. Spółka będzie mogła o nie wystąpić po otrzymaniu pozwolenia na budowę.

Dla części żłobkowej dodatkowe środki w wysokości ok. 15,4 mln zł z programu „MALUCH+ 2022–2029” (łączącego środki unijne z krajowymi) pozyskało właśnie Miasto Gliwice.
Ponad połowa z przyznanych Gliwicom pieniędzy – ok. 8,9 mln zł – ma pokryć część wydatków związanych z budową żłobka przy ul. Zbożowej dla 218 dzieci, szacowaną obecnie na ok. 17 mln zł. Pozwoli też na jego odpowiednie wyposażenie. Pozostałą część przyznanej dotacji z programu „MALUCH+” w wysokości ok. 6,5 mln zł stanowią środki na dofinansowanie pobytu dzieci w przyszłym żłobku przez okres 36 miesięcy.

Na razie nie można się cieszyć, bo pieniędzy jeszcze nie pozyskano.

„Rozpoczęcie budowy budynku żłobka wraz z przedszkolem będzie uzależnione od pozyskania przez ZBM II TBS dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego” – informuje UM Gliwice.

Docelowy termin zakończenia inwestycji to obecnie koniec 2025 roku. Aktualnie ZBM II TBS przygotowuje dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu na wykonanie prac projektowych dla budynku żłobkowo-przedszkolnego. Planowany dwukondygnacyjny obiekt oświatowy (zgodnie z projektem funkcjonalno-użytkowym, którym obecnie dysponuje miasto) powinien zostać zrealizowany w technologii zapewniającej mu wysoką energooszczędność i dogodny mikroklimat dla przebywających w nim dzieci.

Przewidziano, że planowany żłobek z przedszkolem zostaną zlokalizowane za dwoma miejskimi budynkami mieszkalnymi przy ul. Zbożowej, na wysokości istniejącego zabytkowego dworku.
Zgodnie z aktualnym projektem funkcjonalno-użytkowym obiekt żłobkowo-przedszkolny powinien być w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami i wyposażony m.in. w windy. W budynku ma znajdować się 14 oddzielnych sal zajęć i 2 sale wielofunkcyjne, łazienki, szatnie oraz pomieszczenia pomocnicze i kuchnia. Każda sala żłobkowa ma mieć bezpośrednie wyjście na zadaszony taras. Planowana powierzchnia zabudowy obiektu – ok. 2 tys. m2 – pomieści 9 oddziałów żłobkowych dla 218 maluchów i 6 oddziałów przedszkolnych dla 150 dzieci.

W otoczeniu budynku zaplanowano 2 ogrodzone place zabaw wraz z bezpieczną dla najmłodszych zielenią o walorach edukacyjnych, estetycznych i krajobrazowych. Wskazano np. takie rozwiązania, jak łąki kwietne z domkiem na owady i poidłem dla ptaków oraz ogrody ziołowe i sensoryczne, towarzyszące dziecięcej ścieżce sensorycznej. Ze względu na lokalizację budynku w pobliżu DK 88, w celu zapewnienia najmłodszym odpowiednich warunków przewidziano też wyciszenie terenu ekranami akustycznymi obsadzonymi pnącą, gęstą roślinnością.

Na potrzeby pracowników oraz rodziców dowożących pociechy zaplanowano 65 miejsc postojowych (w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami i jedno dla autobusu). Dojazd do planowanej placówki ma ułatwić 4-wlotowe rondo projektowane za miejskimi budynkami mieszkalnymi przy ul. Zbożowej. Nad jego realizacją czuwa Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.
UM Gliwice