Gliwice Kryminałki Ważne

Gliwice mają nowego komendanta policji

Od jutra obowiązki zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach pełnić będzie inspektor Marek Nowakowski – dotychczasowy komendant miejski w Gliwicach. W ścisłym kierownictwie naszego garnizonu nastąpią zmiany.

Od dzisiaj obowiązki komendanta miejskiego pełni młodszy inspektor Dariusz Fuks, dotychczasowy I zastępca komendanta. Z kolei jego miejsce w hierarchii kierownictwa zajął podinspektor Arkadiusz Pyrkosz. Obowiązki drugiego zastępcy komendanta miejskiego pełnić będzie młodszy inspektor Janusz Górka, który dotychczas kierował II komisariatem.

Przesunięcia na stanowiskach kierowniczych wynikają też z odejść na emeryturę. I tak dzisiaj zarządzanie I komisariatem w Gliwicach przejął podinspektor Michał Kania. Jednostka została przejęta z rąk nadkomisarza Roberta Potery, który po 30 latach zdecydował się przejść do cywila.

6 lutego nastąpi przekazanie władzy w knurowskim komisariacie, również z uwagi na odejście na zasłużoną emeryturę młodszego inspektora Adama Szczepanowskiego.