Gliwice Polityka, samorząd Ważne

Katarzyna Kuczyńska – Budka kandydatką na prezydenta Gliwic

Kandydatką Platformy Obywatelskiej w najbliższych wyborach prezydenta Gliwic jest Katarzyna Kuczyńska-Budka.

Taką decyzję 4 stycznia 2024 roku podjęła – jednogłośnie – Rada Powiatu Gliwice Platformy Obywatelskiej RP, czyli organ statutowo upoważniony do podejmowania decyzji w tej sprawie, który składa się z przedstawicieli obu gliwickich kół PO. Katarzyna Kuczyńska-Budka była jedyną zgłoszoną przez działaczy obu kół kandydatką na prezydenta miasta.

Jednocześnie rada powiatu zadecydowała, że kandydaci do gliwickiej rady miasta zostaną przedstawieni po oficjalnym ogłoszeniu wyborów samorządowych. Wówczas także kandydatka na Prezydenta Gliwic i kandydaci na radnych zaprezentują swoją wizję miasta oraz plan na kampanię wyborczą.

„Drogie gliwiczanki, drodzy gliwiczanie,
jestem zaszczycona powierzeniem mi przez gliwicką Platformę Obywatelską roli kandydatki na prezydenta Gliwic. Urodziłam się w Gliwicach i mieszkam tu przez całe życie. Dlatego mam świadomość ogromu pracy jaką trzeba wykonać dla naszego Miasta, a – przede wszystkim – dla mieszkańców. Jestem gotowa do zrealizowania tego zadania.
Moje 20-letnie doświadczenie w pracy w samorządach i administracji, 5-letnie zaangażowanie w gliwickiej radzie miasta, a także codzienna praca z gliwiczanami świadczą o tym, że nasze Miasto po trzech dekadach potrzebuje prawdziwej zmiany. Nie rewolucji, ale solidnej i skutecznej ewolucji. Większego skupienia się na potrzebach ludzi – mieszkańców Gliwic.
Miasto to przede wszystkim mieszkańcy, wspólnota, którą tworzymy. I to ona musi być najważniejsza. Jestem pewna, że rozwój naszego Miasta powinien iść zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami gliwiczan w każdym wieku. Ich głos musi być znacznie bardziej słyszalny i mieć znacznie większy wpływ na to, co dzieje się w Gliwicach. I to jest moje postanowienie. Dialog zawsze był i jest podstawą mojego działania.
Gliwice mają być nie tylko bogate, ale i bezpieczne, nowoczesne, wygodne i dostępne. A – przede wszystkim – przyjazne i atrakcyjne. Takiego miasta pragniemy najbardziej. Miasto powinno być dla mieszkańców, nigdy odwrotnie. Bo Gliwice zasługują na to, by być Miastem Naszych Marzeń” – napisała Kuczyńska-Budka.

Katarzyna Kuczyńska – Budka życiorys

Urodziła się w Gliwicach i mieszka tu całe życie.
Od 2018 r. jest aktywną radną miasta, silnie zaangażowaną w pomoc mieszkańcom Gliwic i liczne interwencje na ich rzecz. Jako radna pracuje w Komisji Dialogu, Komisji Rozwoju Miasta oraz w Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, której jest wiceprzewodniczącą. Działa z gliwickimi i śląskimi organizacjami pozarządowymi, wspiera lokalnych społeczników.

Ma ponad 20 lat doświadczenia pracy w administracji samorządowej i rządowej. To m.in.
• 4 lata w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego (2015-2019), gdzie pełniła funkcję dyrektora Gabinetu Marszałka i dyrektora Wydziału Dialogu, którego była inicjatorką;
• 8 lat w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim (2007-2015), gdzie była kierownikiem Biura Prasowego oraz zastępcą dyrektora Biura Wojewody;
• 3 lata w Urzędzie Miejskim w Zabrzu (2004-2007), gdzie pracowała jako naczelnik Biura Prasowego i rzecznik prasowy urzędu.

Jest gorącą propagatorką i animatorką dialogu społecznego oraz organizowania wsparcia dla najbardziej potrzebujących.

W samorządzie województwa śląskiego była inicjatorką i współtwórczynią pierwszego, wojewódzkiego budżetu obywatelskiego. Tu także stworzyła program senioralny Śląskie dla Seniora, wojewódzką Radę Seniorów oraz program Śląskie dla Młodych, w ramach którego uruchomiony został Młodzieżowy Sejmik. W urzędzie wojewódzkim koordynowała dialog pomiędzy samorządem, rządem, związkami zawodowymi i pracodawcami. Kontynuowała go w urzędzie marszałkowskim, gdzie – jako twórczyni i dyrektorka Wydziału Dialogu –organizowała prace Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w ramach której powstał np. Program dla Śląska i Program Antysmogowy województwa oraz rozstrzygano wiele istotnych dla mieszkańców województwa spraw. To tu toczyły się rozmowy z górnikami, hutnikami, to tu rozstrzygano kwestie dalszego funkcjonowania gliwickiego szpitala przy Radiowej. Wspólnie z organizacjami pozarządowymi stworzyła Radę Działalności Pożytku Publicznego 
i kolejne programy współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Pracowała też przy wielu regionalnych projektach m.in. rewitalizacji Parku Śląskiego czy promocji województwa. Przez wiele lat współpracowała z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i administracją zespoloną, m.in. przy tworzeniu procedur komunikacyjnych 
w związku z Euro 2012 czy procedur na wypadek katastrof. Koordynowała także w urzędzie wojewódzkim działania antymobbingowe i na rzecz równego traktowania.

Ma wykształcenie dające solidne podstawy do sprawowania funkcji prezydenta Gliwic. To m.in. ukończone studia:
• Administracja i Finanse – studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,
• „E-administracja” – studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym,
• studium „Samorządy w świetle prawa europejskiego” na Politechnice Śląskiej,
• Zarządzanie Personelem i Public Relations – studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Chorzowie,
• Filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim.

W latach 2001-2004 pracowała jako dziennikarka Dziennika Zachodniego i gliwickiego Radia Plus Gliwice oraz współpracowała z TVP.