Gliwice Inwestycje Ważne

Kolejne utrudnienia drogowe w Gliwicach

Kolejne utrudnienia dla kierowców.

18.08.2023 r. wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w ciągu ul. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach. Realizowane będzie zadanie w ramach programu pod nazwą – „Bezpieczny pieszy – budowa 10 wyniesionych przejść dla pieszych w Gliwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Roboty w ciągu ul. Henryka Sienkiewicza potrwają ok. 2 tygodnie. Prace prowadzone będą przy połówkowym zajęciu jezdni. Na czas robót zostanie wyznaczone tymczasowe przejście dla pieszych, a także wprowadzone ograniczenie prędkości.

22.08.2023 r. wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w ciągu ul. Jarzębinowej w Gliwicach. Realizowane będzie zadanie remontowe związane z wymianą nawierzchni jezdni i chodników na odcinku ul. Jarzębinowej od skrzyżowani z ul. Kalinową do skrzyżowania z ul. Podlesie. Roboty potrwają ok. 2 miesiące. Ulica na odcinku prowadzonych prac zostanie wyłączona z ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania dojazdu do posesji.