Gliwice Ważne

Kto powinien odśnieżać Gliwice?

W Gliwicach o odśnieżanie powinien dbać głównie Zarząd Dróg Miejskich. Akcja „Zima” obejmuje ponad 4 mln m2 powierzchni: dróg, chodników i przystanków autobusowych. Jest uruchamiana przez koordynatora ZDM.

Miasto podzielono na 12 stałych rejonów. Ich odśnieżane zlecono kilku firmom. W pierwszej kolejności – do godziny po ustaniu opadów śniegu – odśnieżane będą główne ciągi komunikacyjne: Drogowa Trasa Średnicowa, Droga Krajowa nr 88 oraz ulice: Rybnicka, Pszczyńska, Toszecka czy Tarnogórska. Pozostałe drogi w mieście muszą być przejezdne i zabezpieczone przed śliskością do trzech godzin od ustania opadu śniegu.

Wykonawcy rejonów od 8 do 12 (chodniki, strefa płatnego parkowania, Starówka, przystanki autobusowe) do likwidacji śliskości zimowej używać będą jedynie chlorku magnezu, a nie soli.

Wykonawca w pierwszej kolejności odśnieżał będzie i posypywał główne ulice i szlaki komunikacyjne wraz z pasami włączeń i wyłączeń, skrzyżowania oraz pasy dla relacji skrętnych w ich obrębie na terenie miasta tj. wszystkie jezdnie z wykazu W-1 oznaczone cyfrą 1. Jezdnie te muszą być przejezdne i zabezpieczone przed śliskością (czarne, mokre) do jednej godziny po ustaniu opadów śniegu. W trakcie intensywnych i długotrwałych (powyżej 3 godzin) opadów śniegu wykonawca będzie wykonywał prace w sposób ciągły nie dopuszczając do zalegania na jezdni warstwy błota pośniegowego grubszej niż 5 cm oraz nie dopuszczając do zalodzenia. Jezdnie oznaczone cyfrą 2 w wykazie W-1 muszą być przejezdne i zabezpieczone przed śliskością (czarne, mokre) do trzech godzin po ustaniu opadów śniegu. W trakcie intensywnych i długotrwałych (powyżej 3 godzin) opadów śniegu wykonawca będzie wykonywał prace w sposób ciągły nie dopuszczając do zalegania na jezdni warstwy błota pośniegowego grubszej niż 5 cm oraz nie dopuszczając do zalodzenia. Jezdnie oznaczone cyfrą 3 w wykazie W-1 muszą być przejezdne i zabezpieczone przed śliskością (czarne, mokre) do sześciu godzin po ustaniu opadów śniegu.

Wykazy ulic i kolejności odśnieżania dostępne są na stronie ZDM Gliwice w zakładce Akcja Zima.