Gliwice Inwestycje Ważne

Mieszkańcy chcą m.in. więcej zieleni w Gliwicach. Wnioski do GBO

Trwa weryfikacja projektów do budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy Gliwic zgłosili 13 projektów ogólnomiejskich oraz 230 zadań dzielnicowych. Wśród zgłoszonych wniosków jest wiele dotyczących drzew i zieleni.

Pierwszy z nich to „Zielona Starówka”, który zakłada nasadzenia drzew lub niskiej zieleni (względnie ustawienie donic) na ulicach Starówki. W celu wykonania nasadzeń (choćby pojedynczych na wskazanych w punkcie 8 fragmentach ulic) należałoby usunąć kostkę brukową we fragmentach nieistotnych z punktu widzenia komunikacyjnych, zwężyć chodniki albo jezdnie lub usunąć pojedyncze miejsca parkingowe.

Drugi to „Zielona obwodnica”, czyli zasadzenie 512 drzew (lub mniej jeżeli nie ma wystarczająco dużo miejsca) wzdłuż istniejących odcinków obwodnicy (zarówno zachodniej, jak i południowej). W miarę możliwości przy równoległych do obwodnicy ścieżkach rowerowych i drogach technicznych, a nie samej obwodnicy. Proponowany gatunek do zasadzenia – klon zwyczajny.

Przy jednej ze szkół mieszkańcy chcą nasadzenia i uformowania wierzby energetycznej na kształt altany i tunelu (bindażu).

Mieszkańcy Wilczego Gardła chcą zagospodarowania skweru z ławkami na rogu ulic Astrów i Traktorzystów. Celem jest stworzenie miejsca relaksu i wypoczynku. Odtworzenie kiedyś istniejącej fontanny – wraz z jej podświetleniem. Obsadzenie tego miejsca krzewami i kwiatami kwitnącymi (azalie karłowate, rododendrony, tulipany, żonkile, itp.), tak, aby przez cały sezon było kolorowo.

Mieszkańcy złożyli też wniosek dotyczący budowy chodnika pomiędzy blokiem Bekasa 1-3-5-7 a targowiskiem wraz z zasadzeniem żywopłotu oddzielającego chodnik od pobliskiego parkingu oraz zasadzeniem kilku drzew w pobliżu.

Szobiszowice chcą parku kieszonkowego. Na obecnych nieużytkach przy skrzyżowaniu ul. Szobiszowickiej z ul. Ślusarską zostanie wybudowany park kieszonkowy. Dzięki inwestycji mieszkańcy zyskają nową zieloną przestrzeń, gdzie będą mogli spędzać czas z rodziną, przyjaciółmi czy sąsiadami. Park będzie ogólnodostępny i umożliwi różnego rodzaju aktywności na świeżym powietrzu (wspólne grillowanie, odpoczynek czy gimnastyka). Będzie to przestrzeń do integracji lokalnej społeczności.

Nasadzenia lip przy ul. Lotników pomiędzy starymi okazami lip (chyba jeszcze przedwojennymi), tak aby za jakiś czas ulica nie pozostała pusta, bo nowe drzewa rosną przecież wiele lat zanim osiągną duże rozmiary, a niektóre stare są już wycięte, uschnięty lub w nie najlepszym stanie.

Zatorze chce rewitalizacji skweru przy Stadionie Miejskim. Projekt zakładałby stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy dzielnicy Zatorze oraz mieszkańcy miasta, odwiedzający okolice Stadionu Miejskiego w Gliwicach, mogliby spędzać wolny czas, integrować się oraz odpoczywać.

Trynek prosi o zielone płuca. Projekt zakłada przekształcenie w zielony park osiedlowy zaniedbanego terenu porolniczego. Teren znajduje się na działkach Gminy Gliwice, w bezpośrednim sąsiedztwie nowego osiedla Nove Villove. Obecnie teren jest zaniedbany i niedostępny. W ramach projektu proponuje się: usunięcie dzikiej roślinności (dżungli samosiejek i pozostałości po dawnym wykorzystywaniu rolniczym), uporządkowanie terenu, wykonanie alejek spacerowych, ustawienie ławek, koszy na śmieci, oświetlenia, posadzenie drzew, krzewów, posianie trawy. Na działkach proponuje się posadzenie różnorodnych drzew i krzewów.

Nasadzenia wzdłuż Pszczyńskiej. Mieszkańcy domagają się nowych drzew, krzewów i traw ozdobnych w pasie drogowym ul. Pszczyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowy Świat do skrzyżowania z ul. Kopalnianą.

Mieszkańcy chcą też rozbudowy i doposażenia m.in. parku Chrobrego, czy skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej.

Jest też pomysł na zakup uniwersalnej przesadzarki dużych i małych drzew oraz krzewów. Według projektu złagodzi ona problem kolizji inwestycji gminnych z istniejącą zielenią miejską. Przesadzanie drzew i krzewów to rozwiązanie wykorzystywane aktualnie w wielu miastach świata i Polski (np. Trójmiasto, Poznań, Olsztyn, Wrocław, Warszawa, Łódź, Lublin), które można z sukcesem zastosować wtedy, gdy budowa, remont, modernizacja drogi i budynku lub inna inwestycja przemysłowo-usługowa wymaga usunięcia drzew i krzewów z miejsc, gdzie dotąd rosły. Przesadzaniem zajmowaliby się pracownicy utrzymania terenów zielonych, po uprzednim przeszkoleniu. Uniwersalna przesadzarka drzew umożliwia bezkolizyjne przeniesienie drzew z zachowaniem bryły korzeniowej. Może być używana do przesadzania drzew i krzewów o różnych gabarytach.