Gliwice Kryminałki Ważne

Mieszkaniec Sośnicy nie może podejść do matki na mniej niż 50 metrów

Na wniosek policjantów z V komisariatu, prokurator po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym postanowił zastosować dozór policyjny oraz nakaz opuszczenia mieszkania, zakaz zbliżania się na odległość mniejszą niż 50 metrów oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną wobec 50-letniego mieszkańca Sośnicy.

„W minioną niedzielę policjanci z V komisariatu, po otrzymaniu informacji od pokrzywdzonej starszej kobiety, zatrzymali jej syna. 50-letni mężczyzna, zamieszkujący razem z matką, znęcał się psychicznie nad nią. Prokurator po zapoznaniu się z zebranym przez policjantów materiałem dowodowym zdecydował, że na czas trwania procesu podejrzany nie może zamieszkiwać w domu swojej matki.
Przesłanką, która determinuje prawo do wydania nakazu oraz zakazu, jest istnienie zagrożenia dla życia i zdrowia” – informuje policja.

Od 2020 roku takiego narzędzia mogą również używać policjanci podejmujący interwencję, zgodnie z art. 15ab ust. 1 ustawy o policji. Policjant może wydać nakaz lub zakaz:
– odczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu,
– w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie, szczególnie w przypadku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków.

„Apelujemy, aby nie pozostawiać wiedzy o przemocy, która ma miejsce w „czterech ścianach”, dla siebie. O podejrzeniach, że komuś dzieje się krzywda, można powiadamiać w dowolnej formie, również informacje anonimowe będą dokładnie zweryfikowane i sprawdzone. Pamiętajmy, że podjęcie interwencji policyjnej następuje na skutek powzięcia informacji o występowaniu przemocy w rodzinie, bez względu na źródło jej pochodzenia” – informuje policja.