Gliwice Ważne

Parasole na gliwickim Rynku i Starówce mają zostać ujednolicone

Prezydent Gliwic wydał zarządzenie dotyczące wyglądu letnich kawiarenek na gliwickim Rynku.

Jasne odcienie parasoli lub markiz, ogrodzenia lekkiej konstrukcji, ażurowe, w stonowanej kolorystyce. Podesty drewniane, wyłącznie w ciemnym odcieniu – takie zmiany nastąpią w estetyce zewnętrznych kawiarenek na Rynku i okolicach Starówki już od najbliższego sezonu.

Nie będzie możliwości ustawiania konstrukcji w postaci całorocznych pawilonów, namiotów, czy wykorzystywania foliowych materiałów.

Kawiarenki mają mieć lekką, pastelową formę.

Szczegółowy opis wyglądu letnich ogródków zawarto w zarządzeniu Prezydenta Miasta, które w tej sprawie zostało wydane, w oparciu o zalecenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (ŚKWZ).
Każdy z restauratorów, który chce ustawić swoją gastronomię na obszarze Starówki musi dostosować się do wytycznych.
Pierwsze informacje o zmianach w zakresie estetyki kawiarenek sezonowych zostały przekazane wstępnie – we wrześniu 2020 r. W lutym 2021 r. były to już konkretne wytyczne. Pierwotnie ich wprowadzenie planowane było jeszcze w tym samym roku, jednak ze względu na trudną sytuację gliwickich restauratorów związaną z pandemią, ZDM wystąpił do konserwatora z prośbą o czasowe odstąpienie od wprowadzenia zmian w aranżacji kawiarenek.

Aktualnie przeważająca część kawiarenek, które powstawały od 2020 r. spełnia już nowe wytyczne.

Naruszenie zaleceń wskazanych konserwatora może skutkować cofnięciem wydanego przez niego pozwolenia, a w konsekwencji także cofnięciem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wydanego przez ZDM.

ŚKWZ ma możliwość przeprowadzenia niezapowiedzianej kontroli w celu weryfikacji wywiązania się przez restauratorów z obowiązujących zaleceń.
fot. ZDM Gliwice