Gliwice Kryminałki Ważne

Policja rozpoczyna kontrole autokarów

Z racji rozpoczynających się wkrótce wakacji, gliwiccy stróże prawa przypominają o działaniach związanych z kontrolami autokarów wyruszających na letnie kolonie, wczasy czy wycieczki. Podczas takich kontroli sprawdzone zostaną nie tylko pojazdy, ale też stan psychofizyczny kierowców.

Od piątku zaczyna się letnia przerwa w nauce. Policjanci ruchu drogowego w całym kraju podejmą działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wyjeżdżającym na wakacje. Dużą uwagę zwrócą na kontrolę autobusów i kierowców, z wyszczególnieniem tych przewożących dzieci oraz młodzież.

Policjanci przypominają, że podczas kontroli sprawdzają przede wszystkim stan techniczny autokarów i ich wyposażenie, uprawnienia kierujących oraz ich stan psychofizyczny.

Przypominamy, że rodzice i opiekunowie chęć przeprowadzenia kontroli przewoźnika powinni zgłosić policji kilka dni przed podróżą. W Gliwicach miejscem, w którym sprawdzane są autokary, jest dworzec autobusowy przy ul. Pionierów 8.

Kontakt w celu umówienia terminu: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, tel. 47 85 92 290 lub 47 85 92 253.