Gliwice Inwestycje Ważne

Powstanie kolejne rondo w centrum Gliwic

Rozbudowa ulicy Sienkiewicza w Gliwicach znalazła się na liście zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Realizacja zadania planowana jest w przyszłym roku, a uzyskane dofinansowanie wyniesie ponad 1,3 mln zł. Jest to połowa kosztów inwestycji obejmujących tylko zakres robót budowlanych.

W ramach rozbudowy ulicy Sienkiewicza – w rejonie głównego wjazdu na teren Narodowego Instytutu Onkologii (NIO) – powstanie rondo, nowe oświetlenie uliczne i doświetlenie przejść dla pieszych, które niewątpliwie przyczynią się w tym miejscu do poprawy bezpieczeństwa. Projekt inwestycji na bieżąco był koordynowany z przedstawicielami NIO.

Wcześniejszym etapem przygotowań do realizacji przedsięwzięcia było także przeniesienie lokalizacji głównego wjazdu do Instytutu Onkologii z ulicy Wybrzeże Armii Krajowej właśnie na ulicę Sienkiewicza.

„Budowa ronda w dużej mierze ułatwi dojazd do Narodowego Instytutu Onkologii nie tylko pacjentom i pracownikom, ale także dojazd do innych instytucji zlokalizowanych przy ulicy Sienkiewicza. Jest to końcowy etap podejmowanych działań związanych z poprawą dostępności dojazdu do NIO – po powstaniu węzła Drogowej Trasy Średnicowej z ulicą Sienkiewicza” – zapewnia ZDM Gliwice.

n
mapa: ZDM Gliwice