Gliwice Ważne

Szpitalowi w Gliwicach brakuje pieniędzy. Radni zdecydują

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach jest w trudnej sytuacji finansowej. Placówka nie ma możliwości terminowego regulowania zobowiązań wobec kontrahentów. „Główną przyczyną takiej sytuacji jest niewystarczający poziom finansowania usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia” – czytamy w uzasadnieniu uchwały, którą podejmie Rada Miasta Gliwice.

„Środki, jakie szpital otrzymuje, są nieadekwatne do stale rosnących kosztów wynagrodzeń, energii, usług, leków i materiałów medycznych” – czytamy.

Podczas czwartkowej sesji radni podejmą decyzję dotyczącą zmiany w uchwale z 2017 roku o udzieleniu nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej Szpitalowi Miejskiemu Nr 4. Poprzez nową uchwałę, Rada Miasta zatwierdzi udzielenie pożyczki w kwocie 5 mln zł na okres 18 lat z 8-letnim okresem karencji w spłacie kapitału. Zmiana ta przesuwa o dwa lata termin rozpoczęcia spłaty pożyczki, której pierwsza rata miała zostać zapłacona we wrześniu 2023 r. zgodnie z wcześniejszym harmonogramem.

Pożyczka będzie przeznaczona na spłatę wymagalnych zobowiązań Szpitala. Wprowadzenie zmian w harmonogramie spłaty pożyczki wynika z wniosku prezesa szpitala. Po zmianach, spłata pierwszej raty nastąpi we wrześniu 2025 r.

„Decyzja Rady Miasta Gliwice ma na celu wsparcie Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach w trudnym okresie, aby zapewnić ciągłość działania i dostęp do wysokiej jakości usług medycznych dla mieszkańców. Szpital pełni kluczową rolę w świadczeniu opieki zdrowotnej dla społeczności lokalnej i potrzebuje stabilnych źródeł finansowania, aby zapewnić odpowiednią infrastrukturę, zasoby medyczne i personel” – czytamy.
fot. M.Buksa/UM Gliwice