W Gliwicach powstała kolejna jadłodzielnia. Gdzie?

Nowa Jadłodzielnia – punkt wymiany żywności, właśnie stanęła w Parku Handlowym Arena 
w Gliwicach. Jest to wspólna akcja centrum handlowego oraz inicjatywy Foodsharing Śląsk!

Opublikowane w Redakcja