8 bloków powstało na cmentarzu. 240 miejsc

Dobiegła końca budowa kolumbarium na nowej części cmentarza Lipowego przy ul. Poniatowskiego w Gliwicach.