Masz to przy domu? Urzędnicy przypominają o obowiązku

Urzędnicy z Gliwic rozpoczęli aktualizację ewidencji nieruchomości zamieszkałych na terenie Gliwic, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są wyłącznie na podstawie zgłoszenia.

Opublikowane w Redakcja