Czy wkrótce otworzą tężnię?

Niedawno informowaliśmy, że Miejski Zarząd Usług Komunalnych zwrócił się do Sanepidu o wydanie opinii na temat otwarcia tężni.