Nowe karetki w województwie

Jedenaście ambulansów typu C wzbogaciło flotę Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.