Wytną kolejne drzewa. Ich stan badano tomografem

W Gliwicach wycięte zostaną kolejne drzewa.