Gliwice Ważne

Trzeba zapłacić podatek w Gliwicach. Kto dostanie decyzję?

Pierwszy kwartał to czas tradycyjnych rozliczeń podatkowych. Rozpoczęcie doręczania mieszkańcom decyzji ustalających wysokość podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny) planowane jest na 9 lutego.

Decyzje przeznaczone są dla wszystkich osób fizycznych będących podatnikami. Gdy nieruchomość objęta jest współwłasnością, każdy ze współwłaścicieli dostanie swój egzemplarz decyzji. Wskazany w niej podatek jest ustalony w jednej kwocie dla wszystkich współwłaścicieli, a nie odrębnie dla każdego z nich.

Podobnie jak w ubiegłych latach, decyzje podatkowe będą doręczane przez pracowników Urzędu Miejskiego w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w soboty od godzin porannych – zawsze najpóźniej do godz. 20.00.

Każda decyzja zawiera indywidualny numer rachunku bankowego, na który można dokonać wpłaty poprzez tradycyjny przelew, na poczcie lub w innych placówkach świadczących tego typu usługi, poprzez profil zaufany z wykorzystaniem platformy GEPAR (szczegóły na stronie gepar.gliwice.eu).

Pracownicy urzędu nie są uprawnieni do przyjmowania wpłat podatku.

Termin zapłaty pierwszej raty podatków upływa 15 marca. Dla wielu mieszkańców będzie to jedyny termin zapłaty, jeżeli bowiem kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek płaci się jednorazowo właśnie w terminie pierwszej raty.

Wpłaty gotówkowe na konta urzędu, bez prowizji, możliwe są we wszystkich placówkach Poczty Polskiej na terenie Gliwic.

Jednocześnie przypominamy, iż w Urzędzie Miejskim nie jest możliwe dokonywanie wpłat podatkowych.