Gliwice Ważne

Ul. Siemińskiego z zakazami. Kto może wjechać?

Od 1 sierpnia Strefa Ograniczonej Dostępności na ulicy Siemińskiego z zakazem wjazdu obejmie odcinek od skrzyżowania z ulicą Jasnogórską do posesji nr 21 (mniej więcej na wysokości sądu).

Dla mieszkańców ulicy Siemińskiego i przedsiębiorców przewidziano identyfikator typu S uprawniający do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności. Przez ulicę Siemińskiego nadal kursować będzie autobus linii A4.

Do Strefy Ograniczonej Dostępności na ul. Siemińskiego będą mogli wjechać:

– samochody mieszkańców, właścicieli lokali mieszkalnych, użytkowników lokali użytkowych oznaczone identyfikatorem S podczas dojazdu do parkingu poza drogą, np. w podwórku,
– pojazdy oznaczone identyfikatorem S na postój w wyznaczonych miejscach do 15 minut,
– pojazdy przewożące osoby niepełnosprawne,
– rowery, urządzenia transportu osobistego, hulajnogi elektryczne, motorowery elektryczne,
– służby miejskie,
– firmy ochroniarskie w czasie pełnienia obowiązków,
pojazdy Taxi,
– dostawcy w godzinach 6.00 – 12.00 do 15 minut,
– inne pojazdy wymienione na tabliczce pod znakiem B-1.

WAŻNE!
Identyfikator S zezwala na wjazd wyłącznie na ulicę Siemińskiego. Nie pozwala natomiast na wjazd na pozostałe ulice objęte Strefą Ograniczonej Dostępności na Starówce. Podobnie identyfikatory obowiązujące na Starówce nie obejmują ulicy Siemińskiego.

Zmiany w Strefie Ograniczonej Dostępności na Starówce od 1 sierpnia:
– dopuszczony wjazd Taxi,
– wydłużony czas na dostawy i 15-minutowy postój od 6.00 do12.00.
Wnioski o wydanie identyfikatora będzie można składać od 17 lipca w siedzibie ZDM (ul. Płowiecka 31) lub w Biurze Podawczym w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21).

Formularz wniosku o wydanie identyfikatora (wniosek 7e) jest dostępny na stronie internetowej zdm.gliwice.pl (Obsługa Klienta/Wnioski). Identyfikatory wydawane są bezpłatnie na okres nie dłuższy niż rok. Ich posiadanie nie zwalnia z dotychczasowego obowiązku uiszczania opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania.

W razie pytań można kontaktować się z Referatem Inżynierii Ruchu w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach pod numerami telefonów 32/300-86-73 lub 32/300-86-68.