Gliwice Ważne

W Gliwicach będą „wyły” syreny. Dlaczego?

We wtorek, 1 sierpnia, przeprowadzony zostanie wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. Alarm zawyje o godz. 17.00, upamiętniając rocznicę wybuchu powstania warszawskiego.

Dokładnie 79 lat temu – 1 sierpnia 1944 roku – również o godz. 17.00, nazywanej godziną „W”, rozpoczęła się akcja „Burza” – zbrojne wystąpienie Armii Krajowej przeciwko okupującym Warszawę wojskom III Rzeszy. Rozkaz do walki, która miała wyzwolić stolicę przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej wydał dowódca AK, gen. Tadeusz Komorowski „Bór”. Tak się jednak nie stało. Jak szacują historycy – w dwumiesięcznym boju zginęło 200 tysięcy ludzi, a zmuszona do kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców.

Pamięć o tym heroicznym zrywie pielęgnujemy do dzisiaj, o czym przypominają syreny alarmowe, które – jak co roku – 1 sierpnia zawyją w Gliwicach i innych miejscach na terenie naszego kraju. Usłyszymy wówczas trwający 3 minuty dźwięk ciągły, oznaczający odwołanie alarmu.