Gliwice Inwestycje

Wiadukt przy Ziemięcickiej z rządowym dofinansowaniem

Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Ziemięcickiej zyskała dofinansowanie w wysokości prawie 1 mln 600 tys. złotych. Pieniądze pochodzą ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Nieczynny od wielu lat, będący w złym stanie technicznym obiekt, został w ubiegłym roku rozebrany, a w jego miejsce powstaje obecnie nowy wiadukt. Od nowa ukształtowane zostaną również nasypy dojazdowe do obiektu, a na rozbudowanym w ramach inwestycji – 300-metrowym odcinku ul. Ziemięcickiej, powstanie chodnik dla pieszych, odwodnienie i oświetlenie drogowe.

Głównym celem inwestycji jest budowa nowego wiaduktu nad terenem kolejowym, dzięki któremu będzie możliwe przywrócenie przejezdności ul. Ziemięcickiej i przejęcie ruchu, który obecnie odbywa się do ul. Toszeckiej, ul. Borówkową będącą drogą wewnętrzną. Realizacja inwestycji stworzy możliwość poprawy komunikacji lokalnej i zwiększy dostępność terenów rekreacyjnych nad jeziorem Czechowickim.

Budowa nowego wiaduktu powinna zakończyć jesienią br. Szacunkowy koszt robót wynosi ok. 8,5 mln zł.