Gliwice Polityka, samorząd Sport Ważne

Władze Gliwic podzieliły pieniądze. Kto dostanie?

Władze Gliwic zdecydowały kto otrzyma pieniądze na zadania w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie organizowania zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym w 2023 r.

Dotacje wynoszą łącznie 479,9 tys. zł. Kto otrzymał pieniądze i na jakie zadanie? Zarządzenie prezydenta miasta podpisała Ewa Weber, zastępczyni Neumanna.

lista dotacji gliwice

lista dotacji gliwice

Są też zadania, które nie otrzymają wsparcia

lista dotacji gliwice