Gliwice Kryminałki Ważne

Wyrzucił śmieci „na dziko”. Straż miejska go wytropiła i ukarała

Dzikie wysypiska to nadal spory problem.

„Wydawać by się mogło, że wszyscy wiemy, iż śmieci trzeba segregować. Nie można wyrzucać odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych” – informuje straż miejska z Gliwic.

„Temat jest nagłaśniany, a zaśmiecanie miejsc publicznych piętnowane społecznie. Jednak problem nie znika. Podczas jednej z kontroli na ulicy Spokojnej w Łabędach znaleźliśmy miejsce zaśmiecone odpadami komunalnymi. Tym razem sprawca poniósł odpowiedzialność za swoje czyny” – informują strażnicy.

Co grozi za takie wykroczenie?
Art 145 Kodeksu Wykroczeń Dz.U. 2022 poz. 2151, który brzmi: § 1. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.
§ 2. Usiłowanie wykroczenia określonego w § 1 oraz podżeganie do niego i pomocnictwo są karalne.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.