Gliwice Ważne

Zamkną drogę w centrum Gliwic. Objazd przez DTŚ

Fragment ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w przyszłym tygodniu zostanie zamknięty. Od najbliższego poniedziałku – 17 kwietnia kierowcy nie przejadą odcinkiem tej drogi – od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Stanisława Byliny.

Wyłączonym z ruchu odcinkiem – poruszać się będą mogły jedynie autobusy ZTM oraz dojeżdżający do posesji – posiadający zezwolenia wykonawcy robót.

Na czas prac objazd wyznaczony będzie odcinkiem Drogowej Trasy Średnicowej.
Bohaterow GW schemat
Kierowcy poruszający się w kierunku centrum, pojadą od ronda im. Stanisława Byliny do ul. Sienkiewicza, gdzie będą musieli wjechać na Drogową Trasę Średnicową, a następnie zjechać do ul. Dworcowej.
Objazd do ul. Toszeckiej: zjazdem z ul. Dworcowej na Drogową Trasę Średnicową, następnie przez rondo im. Stanisława Byliny i wyjazd do ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.
Wyjątkowo w każdą środę – na czas cotygodniowego zamknięcia tunelu – objazd poprowadzony będzie ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.
Planowany termin przywrócenia ruchu na zamykanym odcinku drogi planowany jest 31 maja br.